Za dobru saradnju

Politika i strategija nabavke

Intenzivna saradnja

Najviši kvalitet, tehnička kompetencija i hrabrost za inovacije dovode do ispunjenja želja kupcima. Zato su tu svi aluplast proizvodi. Oni su osnova našeg uspeha.

Kao proizvođač PVC-e prozorskih profilnih sistema svesni smo značaja intenzivne, poverljive i dugoročne saradnje sa našim dobavljačima na obostrano zadovoljstvo.

Sledeći principi nabavke određuju naše poslovanje:

  • Stvaranje i održavanje dugoročnih poslovnih odnosa
  • Podsticanje konkuretnosti
  • Internacionalno usmerenje
  • Prodajna i lična korektnost u poslovnom odnosu
  • Poštenje i integritet u smislu naše poslovne politike 
  • Jednake šanse za sve pri izboru dobavljača


Kao pouzdan ponuđač sa kvalitetom koji je u stanju da brzo i fleksibilno reaguje na promenjive zahteve tržišta obratite se našem odelenju nabavke.


Opšti uslovi poslovanja


Pregled grupa proizvoda