Zloději zůstanou venku!

Ochrana proti vloupání začíná u vašich oken!

Zajímáte se o okna zajištěná proti vloupání? To je dobře!

Při koupi okna musí být bezpodmínečně zohledněna ochrana proti vloupání, neboť ve většině případů vloupání vniknou pachatelé oknem.
A pachatelé si berou všechno, ale nemají čas. Proto se počítá každá minuta, kterou okno odolá pokusu o vniknutí.
Pachatelé totiž prokazatelně vzdají svůj záměr již po několika minutách.
Kriminální policie proto radí:
Dbejte při koupi oken bezpodmínečně na třídu ochrany proti vloupání RC2..

S okny aluplast jste se již rozhodli pro nejlepší bezpečnostní komponenty v křídle.

safetec inside!

Velmi chytře zmaří veškeré pokusy o vloupání

Jako třetí těsnění v okenním rámu zajišťuje po obvodu pevná středová přepážka na jedné straně zlepšené tepelně izolační vlastnosti a na druhé straně brání rychlému vypáčení křídla.

Vydechněte si: Se safetec inside zvýšíte bezpečnost svého okna.


Bezstarostný život s technologií aluplast®

bonding inside

Technologie lepení zvyšuje bezpečnost

Technologie lepení zvyšuje bezpečnost
Lepená okna se poprvé použila při výrobě automobilů a etablovala se tam jako oborový standard. Společnost aluplast rozpoznala již dávno výhody této technologie a dále ji rozvinula, aby odpovídala speciálním požadavkům na výrobu oken pro budovy.

Sklo v okně je na obvodu slepené s profilem.
Pomocí lepidla vzniká mimořádně silné spojení skla a křídla:
Nejlepší možná varianta proti vypáčení skla z profilu křídla a tím důležitý předpoklad pro třídu ochrany proti vloupání RC2.


Státem podporovaná ochrana proti vloupání

Ochrana proti vloupání nemá alternativu! Proto obdrží majitelé domů, kteří chtějí svůj dům chránit proti nežádoucím vetřelcům, státní podporu, a sice formou zvýhodněných úvěrů a dotací od KfW (Kreditní ústav pro stavební obnovu).
S takovou finanční podporou mohou být odstraněna typická slabá místa domu, oken a domovních dveří.

To musíte vědět:

  • Dotační program KfW 455 předpokládá minimální investici 500 €.

  • Na jednotlivá opatření k ochraně proti vloupání obdržíte dotaci 10 procent z prokazatelně vynaložených nákladů.
    U domovních dveří to znamená, že můžete dostat podporu minimálně 50 eur a maximálně až 1.500 eur.

  • Žádost musí být předložena ústavu KfW v každém případě ještě před zahájením prací.
    To lze provést snadno a pohodlně z domova na dotačním portálu KfW.
    Jakmile je k dispozici příslib dotace, mohou začít práce.

Prehľad tried odolnosti RC

Pri klasifikácii opatrení zabraňujúcim vlámaniu sa doteraz rozlišovali rôzne triedy odolnosti. V septembri 2011 bola vydaná nová skupina noriem odolnosti proti vlámaniu. Podľa novej normy (STN EN 1627) sú teraz definované triedy RC 1 N až RC 6. RC je odvodené z anglického výrazu „Resistance Class“.
V tejto tabuľke sú uvedené spôsoby chovania sa vlamača pri triedach odolnosti RC 1 N až RC 6 (WK 1 až WK 6).


DIN EN 1627 DIN V ENV 1627 (do 09/2011) Čas odolnosti Typ pachatele / způsob chování
RC 1 N
3 min. Stavební díly této třídy vykazují jen základní ochranu proti pokusům o vloupání fyzickou silou jako je vytlačení, vytržení. U této třídy se v oknech nacházejí jen standardní skla.
RC 2 N WK 2 bez bezpečnostního prosklení 3 min. Zde používá příležitostný pachatel jednoduché nástroje jako je šroubovák, kleště, klín atd., aby zamčené části násilně otevřel. Jelikož by mělo být rozbití skla vyloučeno, je tato třída vybavena pouze standardním sklem.
RC 2 WK 2 3 min. Typ pachatele a způsob chování odpovídají předchozí třídě. Ale od třídy RC 2 je podle EN 356 předepsáno bezpečnostní sklo.
RC 3 WK 3 5 min Obvykle postupující pachatel používá kromě toho další šroubováky a páčidlo, aby uzavřené části vypáčil.
RC 4 WK 4 10 min. K vniknutí používá zkušený pachatel nástroje pro údery a řezání i akumulátorovou vrtačku.
RC 5 WK 5 15 min. Kromě toho používá zkušený pachatel elektrické nástroje jako je vrtačka, ocasní pila a úhlovou brusku o maximálním průměru kotouče 125 mm.
RC 6 WK 6 20 min. Jediným rozdílem od předchozí třídy odolnosti je použití úhlové brusky o maximálním průměru kotouče 250 mm.